1. Udělujete tímto souhlas společnosti MK Fruit, s.r.o., se sídlem Brno – Staré Brno, Mendlovo náměstí 17/9, PSČ 603 00, IČ: 25551213, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u krajského soudu v Brně, spisová značka 32816 C (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje:
 • jméno a příjmení
 • název společnosti
 • e-mail
 • telefonní číslo
 • adresa
 1. Jméno, příjmení, název společnosti, telefonní číslo a e-mail je nutné zpracovat za účelem on-line objednávky pro velkoobchod ovocem a zeleninou, gastroprogram a bedýnky. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 3 let.
 1. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti mkfruit@nullmkfruit.cz
 1. Zpracování osobních údajů je prováděno pouze Správcem.
 2. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
 • vzít souhlas kdykoliv zpět,
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.