Gastroprogram

Zpracováváme a předpřipravujeme zeleninu i ovoce pro její další využití v gastro zařízeních.Loupeme a krájíme brambory, krouháme zeleninu a vše uchováváme v solném roztoku, vakuu, či v ochranné atmosféře. Vše operativně, na objednávku a dle přání zákazníka. Takto předpřipravenou zeleninou šetříme finanční náklady našich zákazníků na pracovní sílu, která by se musela věnovat přípravě zeleniny namísto plnění jiných úkolů. Díky využití různorodých špičkových strojů pro úpravu zeleniny rozšíříme bezpracně variabilitu vašich jídel, učiníme Vás tak zajímavější v porovnání s Vaší konkurencí. Zeleninu i ovoce zpracováváme i uchováváme bez chemických konzervantů. Co všechno pro vás připravujeme?